Protikorozní ochrana

Příprava povrchu

Používáme k odstraňování zvětralých částí betonu, starých nátěrů betonových i ocelových konstrukcí. Abrazivum musí být suché, obvykle je používán křemičitý písek s různou velikostí zrna. Možností použití abraziva je celá řada např. korund, ocelové kuličky, skleněné perly, ocelová drť a jiné.

800 bar a výše ( 2500 bar), 18 -30 litrů vody za minutu používá se zejména při odstraňování degradovaného betonu, starých nátěrů a očištění výstuže. Pro různý způsob použití nasazujeme rotační trysky ( hlavice) se 2-7 tryskami . Rotační hlavice mají možnost nastavení různých rychlostí otáčení (rotace).

Tryskání

Tryskáním rozumíme odstraňování starých nátěrů, koroze, zvětralých částí z podkladu pomocí vzduchem hnaného abraziva, nejčastěji křemičitého písku, strusky, korundu… Tuto technologii používáme při přípravě povrchu ocelových a železobetonových konstrukcí, mostů, tunelů, propustků, opěrných zdí. Pro snížení prašnosti lze použít tryskání ve vodní cloně či s využitím mokrého písku, technologií TORBO. Dále provádíme tryskání ultravysokotlakým vodním paprskem nebo rotačním kladivem.

TRYSKÁNÍ ULTRAVYSOKOTLAKÝM VODNÍM PAPRSEKM (UHW) Používáme stroje německého výrobce HAMMELMANN vyznačující se vysokým výkonem a kvalitou. Abrazivem je vodní paprsek pod tlakem 2.500bar, při množství vody 23-27 l/min. Rychlost vody na ústí trysky je 2.400km/h. Dále používáme stroj URACA s tlakem vody 1.200 bar a průtokem 28 l/min.

Jedná se o absolutně bezprašnou, ekologickou metodu. Je to nejvhodnější způsob přípravy podkladu při sanaci betonu (nedochází k destruktivním rázům jako u mechanické přípravy, která způsobuje trhliny). Naopak voda spolehlivě vymílá nesoudržný podklad a dokonale čistí armaturu od koroze.

Protikorozní ochrana

Protikorozní ochrana (PKO) je vícevrstvý nátěrový systém navržený tak aby co nejdokonaleji chránil ocelovou konstrukci před korozí. Používá se zejména na ocelové konstrukce vyšší důležitosti – železniční mosty, silniční mosty, ocelové nosné konstrukce výrobních hal a různé jiné technologické celky. Jedná se o nátěrové systémy s životností 15 let a více. V této oblasti spolupracujeme s firmou HEMPEL a COLORLAK.

Ochranné nátěry ocelových konstrukcí

Provádíme ochranné nátěry dle přání zákazníka od ekonomických pomocí syntetických barev až po komplexní PKO.

Malířské práce

Provádíme zejména ve výrobních halách pomocí horolezecké techniky a to ať v rámci kompletní renovace haly včetně opravy betonových konstrukcí, tak i pouhé malířské práce i bez nutnosti přerušení provozu.