Sanace betonu

Tryskání

Tryskání vysokotlakým vodním paprskem UHP 800 bar a výše ( 2500 bar), 18 -30 litrů vody za minutu používá se zejména při odstraňování degradovaného betonu, starých nátěrů a očištění výstuže. Pro různý způsob použití nasazujeme rotační trysky ( hlavice) se 2-7 tryskami . Rotační hlavice mají možnost nastavení různých rychlostí otáčení (rotace).

Hydrodemolice

Pracovní tlak 800 bar a výše ( 2500 bar), 25 – 250 litrů za minutu. Používá se zejména pro odstraňování betonu do hloubky nebo k jeho odbourávání za použití jednobodové trysky.

Ruční hydrodemolice
Pracovník používá ruční tryskací pistoli z jednobodovou tryskou – vhodné pro práce menšího rozsahu např. odbourávání mostních ložisek, místní hloubkové vytryskávání betonu. Pracuje se s průtokem vody 25- max. 60 litrů za minutu.

Strojní hydrodemolice – robot
Pomocí robota můžeme odbourávat větší celky do větších hloubek ( až 1,5 m). Pracuje se s tlaky 900-1500 bar s průtokem vody 65-250 litrů za minutu ( toto jsou hodnoty, se kterými už není možné pracovat ručně). Robot v předem navolených krocích přesně dávkuje vodu i tlak tam kde je to potřeba. Technologie zvláště vhodná pro vysokopevnostní betonové konstrukce, jako příprava před reprofilací nebo nabetonávkou. Tato metoda nahrazuje klasické mechanické odstraňování betonu pomocí zbíjecích kladiv . Její výhodou je jednoznačně dokonalé odstranění degradovaného betonu , nepoškozování soudržného betonu vibracemi a rázi a vyplavení veškerých nesoudržných částí i prachových.

Torkret ( stříkaný beton)

Nanášení směsí betonu v tenkých vrstvách na podkladu v proudu stlačeného vzduchu. Na výstupu z trysky dochází k přimíchání vody v určitém poměru a na podklad se pod tlakem tato směs nanáší. Tímto způsobem můžeme postupně vytvářet libovolně silné vrstvy betonu, armovaného či prostého.

Tato metoda je vhodná k vyztužování chodeb tunelů, stěn, betonových zásobníků, skalních masivů atd. Finální vrstva betonu může být barvena.

REFERENCE Torkretovací práce na akci sanace skal, Praha – Podbaba. Sanace skal Kozí Vrch a.j. Torkretovací práce na sanaci násypky korečku kotelny TUL I pro Dalkia ČR.

Reprofilace

Technologie opravy betonových konstrukcí pomocí reprofilačních hmot. Po odstranění degradovaného betonu tryskáním nebo demolicí,se doplní vrstvy opravných ( reprofilačních hmot) dle technologického postupu výrobce. Do této kategorie spadají hmoty i pro ochranu výztuže a adhezní můstky. Spolupracujeme s firmami: BASF, PANBEX, MC – Bauchemie, SIKA.

Injektáže

Těsnící a pevnostní injektáže trhlin vždy na základě konzultace a doporučení výrobce injektážích systémů. Spolupracujeme s firmami: BASF, MINOVA BOHEMIA, MC – Bauchemie.

Ochranné nátěry betonových konstrukcí

Aplikujeme ochranné nátěry na betonové konstrukce od bezbarvých antigraffiti po ochranné nátěry odolné proti solím.

Zesilování betonových konstrukcí

Betonové konstrukce, na které budou v budoucnu kladeny vyšší nároky na pevnost , je možné zesilovat pomocí uhlíkových tkanin lepených do pryskyřice. Spolupracujeme s firmou: MC – Bauchemie.