Tryskání, pískování

Hydrodemolice

Pracovní tlak 800 bar a výše ( 2500 bar), 25 – 250 litrů za minutu. Používá se zejména pro odstraňování betonu do hloubky nebo k jeho odbourávání za použití jednobodové trysky.

Ruční hydrodemolice
Pracovník používá ruční tryskací pistoli z jednobodovou tryskou – vhodné pro práce menšího rozsahu např. odbourávání mostních ložisek, místní hloubkové vytryskávání betonu. Pracuje se s průtokem vody 25- max. 60 litrů za minutu.

Strojní hydrodemolice – robot
Pomocí robota můžeme odbourávat větší celky do větších hloubek ( až 1,5 m). Pracuje se s tlaky 900-1500 bar s průtokem vody 65-250 litrů za minutu ( toto jsou hodnoty, se kterými už není možné pracovat ručně). Robot v předem navolených krocích přesně dávkuje vodu i tlak tam kde je to potřeba. Technologie zvláště vhodná pro vysokopevnostní betonové konstrukce, jako příprava před reprofilací nebo nabetonávkou. Tato metoda nahrazuje klasické mechanické odstraňování betonu pomocí zbíjecích kladiv . Její výhodou je jednoznačně dokonalé odstranění degradovaného betonu , nepoškozování soudržného betonu vibracemi a rázi a vyplavení veškerých nesoudržných částí i prachových.

Tryskání vysokotlakým vodním paprskem

800 bar a výše ( 2500 bar), 18 -30 litrů vody za minutu používá se zejména při odstraňování degradovaného betonu, starých nátěrů a očištění výstuže. Pro různý způsob použití nasazujeme rotační trysky ( hlavice) se 2-7 tryskami . Rotační hlavice mají možnost nastavení různých rychlostí otáčení (rotace).

Tryskání suchým abrazivem (pískování)

Používáme k odstraňování zvětralých částí betonu, starých nátěrů betonových i ocelových konstrukcí. Abrazivum musí být suché, obvykle je používán křemičitý písek s různou velikostí zrna. Možností použití abraziva je celá řada např. korund, ocelové kuličky, skleněné perly, ocelová drť a jiné.

Tryskání mokrým abrazivem (mokré pískování)

Používáme systém Torbo, kde je vlhké abrazivum míseno ještě vodou a po té stlačeným vzduchem hnáno proti tryskanému objektu. Metoda je mnohem méně prašná a méně agresivní než suché tryskání. Proto je většinou používána na čištění fasád, pískovcových zdí nebo architektonických částí. Alternativou k Torbo systému je čištění tlakovou vodu do 500 bar s přisáváním suchého abraziva, které se mísí v ústí trysky s vodou.

Čištění tlakovou vodou

Takto klasifikujeme práci s tlakovou vodou od 100-500 bar. Je možné použít vodu horkou až 90 °C a případně přimíchání chemických odmašťovadel . Používá se na čištění fasád, ocelových i betonových konstrukcí.